720 cc Cam Kavanoz Tümtat Acı Biber Salçası

720 cc Cam Kavanoz Tümtat Acı Biber Salçası

9,18 KG CARTON NET WEIGHT

12,90 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

100 COLİ PALETTE

DETAILS
830 Gr. Teneke Kutu Tümtat Domates Salçası

830 Gr. Teneke Kutu Tümtat Domates Salçası

9,96 KG CARTON NET WEIGHT

12,60 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
5/1 Teneke Kutu Tümtat Domates Salçası

5/1 Teneke Kutu Tümtat Domates Salçası

27,00 KG CARTON NET WEIGHT

30,00 KG CARTON GROSS WEIGHT

6 PIECES PARCEL

40 COLİ PALETTE

DETAILS
720 cc Cam Kavanoz Tümtat Tatlı Biber Salçası

720 cc Cam Kavanoz Tümtat Tatlı Biber Salçası

9,18 KG CARTON NET WEIGHT

12,90 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

100 COLİ PALETTE

DETAILS
1850 Gr. Pet Tümtat Tatlı Biber Salçası

1850 Gr. Pet Tümtat Tatlı Biber Salçası

11,10 KG CARTON NET WEIGHT

12,30 KG CARTON GROSS WEIGHT

6 PIECES PARCEL

75 COLİ PALETTE

DETAILS
1850 Gr. Pet Tümtat Acı Biber Salçası

1850 Gr. Pet Tümtat Acı Biber Salçası

16,80 KG CARTON NET WEIGHT

18,40 KG CARTON GROSS WEIGHT

4 PIECES PARCEL

50 COLİ PALETTE

DETAILS
4200 Gr. Pet Tümtat Tatlı Biber Salçası

4200 Gr. Pet Tümtat Tatlı Biber Salçası

16,80 KG CARTON NET WEIGHT

18,40 KG CARTON GROSS WEIGHT

4 PIECES PARCEL

50 COLİ PALETTE

DETAILS
4200 Gr. Pet Tümtat Acı Biber Salçası

4200 Gr. Pet Tümtat Acı Biber Salçası

16,80 KG CARTON NET WEIGHT

18,40 KG CARTON GROSS WEIGHT

4 PIECES PARCEL

50 COLİ PALETTE

DETAILS