660 cc Cam Kavanoz Tümtat Yakan Biber Turşu

660 cc Cam Kavanoz Tümtat Yakan Biber Turşu

7,20 KG CARTON NET WEIGHT

10,92 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
660 cc Cam Kavanoz Tümtat Lombardi Biber Turşu

660 cc Cam Kavanoz Tümtat Lombardi Biber Turşu

7,68 KG CARTON NET WEIGHT

11,40 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
660 cc Cam Kavanoz Tümtat Biberiye Biber Turşu

660 cc Cam Kavanoz Tümtat Biberiye Biber Turşu

7,56 KG CARTON NET WEIGHT

11,28 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
660 cc Cam Kavanoz Tümtat Karışık Turşu

660 cc Cam Kavanoz Tümtat Karışık Turşu

7,56 KG CARTON NET WEIGHT

11,28 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
660 cc Cam Kavanoz Tümtat Makedon Biber Turşu

660 cc Cam Kavanoz Tümtat Makedon Biber Turşu

7,68 KG CARTON NET WEIGHT

11,40 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
660 cc Cam Kavanoz Tümtat Salatalık Turşu

660 cc Cam Kavanoz Tümtat Salatalık Turşu

7,20 KG CARTON NET WEIGHT

10,92 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
660 cc Cam Kavanoz Tümtat Jalapeno Biber Turşu

660 cc Cam Kavanoz Tümtat Jalapeno Biber Turşu

7,20 KG CARTON NET WEIGHT

10,92 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
3 Kg Pet Tümtat Karışık Turşu

3 Kg Pet Tümtat Karışık Turşu

17,40 KG CARTON NET WEIGHT

18,60 KG CARTON GROSS WEIGHT

6 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
3 Kg Pet Tümtat Karışık Turşu

3 Kg Pet Tümtat Karışık Turşu

17,40 KG CARTON NET WEIGHT

18,60 KG CARTON GROSS WEIGHT

6 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
3 Kg Pet Tümtat Yakan Biber Turşu

3 Kg Pet Tümtat Yakan Biber Turşu

16,80 KG CARTON NET WEIGHT

18,30 KG CARTON GROSS WEIGHT

6 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
3 Kg Pet Tümtat Makedon Biber Turşu

3 Kg Pet Tümtat Makedon Biber Turşu

17,70 KG CARTON NET WEIGHT

18,90 KG CARTON GROSS WEIGHT

6 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
3 Kg Pet Tümtat Jalapeno Biber Turşu

3 Kg Pet Tümtat Jalapeno Biber Turşu

17,70 KG CARTON NET WEIGHT

18,90 KG CARTON GROSS WEIGHT

6 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
3 Kg Pet Tümtat Salatalık Turşu

3 Kg Pet Tümtat Salatalık Turşu

17,70 KG CARTON NET WEIGHT

18,90 KG CARTON GROSS WEIGHT

6 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
3 Kg Pet Tümtat Lombardi Biber Turşu

3 Kg Pet Tümtat Lombardi Biber Turşu

16,80 KG CARTON NET WEIGHT

18,00 KG CARTON GROSS WEIGHT

6 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
5 Kg Pet Tümtat Karışık Turşu

5 Kg Pet Tümtat Karışık Turşu

19,60 KG CARTON NET WEIGHT

20,50 KG CARTON GROSS WEIGHT

4 PIECES PARCEL

50 COLİ PALETTE

DETAILS
1000 cc Cam Kavanoz Tümtat Kapari

1000 cc Cam Kavanoz Tümtat Kapari

6,12 KG CARTON NET WEIGHT

7,20 KG CARTON GROSS WEIGHT

6 PIECES PARCEL

130 COLİ PALETTE

DETAILS
1 2