500 Cc Cam Kavanoz Tümtat Kokteyl Yeşil Zeytin

500 Cc Cam Kavanoz Tümtat Kokteyl Yeşil Zeytin

5,82 KG CARTON NET WEIGHT

9,82 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
500 Cc Cam Kavanoz Tümtat Çizik Yeşil Zeytin

500 Cc Cam Kavanoz Tümtat Çizik Yeşil Zeytin

5,82 KG CARTON NET WEIGHT

9,82 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
500 Cc Cam Kavanoz Tümtat Kırma Yeşil Zeytin

500 Cc Cam Kavanoz Tümtat Kırma Yeşil Zeytin

5,82 KG CARTON NET WEIGHT

9,82 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
500 Cc Cam Kavanoz Tümtat Biber Dolgulu Yeşil Zeytin

500 Cc Cam Kavanoz Tümtat Biber Dolgulu Yeşil Zeytin

5,82 KG CARTON NET WEIGHT

9,82 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

80 COLİ PALETTE

DETAILS
700 Gr. Vakum Tümtat Biber Dolgulu Yeşil Zeytin

700 Gr. Vakum Tümtat Biber Dolgulu Yeşil Zeytin

8,40 KG CARTON NET WEIGHT

12,80 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
700 Gr. Vakum Tümtat Kırma Yeşil Zeytin

700 Gr. Vakum Tümtat Kırma Yeşil Zeytin

8,40 KG CARTON NET WEIGHT

12,80 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
700 Gr. Vakum Tümtat Koyteyl Yeşil Zeytin

700 Gr. Vakum Tümtat Koyteyl Yeşil Zeytin

8,40 KG CARTON NET WEIGHT

13,80 KG CARTON GROSS WEIGHT

12 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
A-10 Teneke Kutu Tümtat Dilimli Siyah Zeytin

A-10 Teneke Kutu Tümtat Dilimli Siyah Zeytin

12,00 KG CARTON NET WEIGHT

12,76 KG CARTON GROSS WEIGHT

4 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
A-10 Teneke Kutu Tümtat Çekirdeksiz Yeşil Zeytin

A-10 Teneke Kutu Tümtat Çekirdeksiz Yeşil Zeytin

12,00 KG CARTON NET WEIGHT

12,76 KG CARTON GROSS WEIGHT

4 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
A-10 Teneke Kutu Tümtat Biber Dolgulu Yeşil Zeytin

A-10 Teneke Kutu Tümtat Biber Dolgulu Yeşil Zeytin

12,00 KG CARTON NET WEIGHT

12,76 KG CARTON GROSS WEIGHT

4 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
A-10 Teneke Kutu Tümtat Dilimli Yeşil Zeytin

A-10 Teneke Kutu Tümtat Dilimli Yeşil Zeytin

12,00 KG CARTON NET WEIGHT

12,76 KG CARTON GROSS WEIGHT

4 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS
A-10 Teneke Kutu Tümtat Çekirdeksiz Siyah Zeytin

A-10 Teneke Kutu Tümtat Çekirdeksiz Siyah Zeytin

12,00 KG CARTON NET WEIGHT

12,76 KG CARTON GROSS WEIGHT

4 PIECES PARCEL

60 COLİ PALETTE

DETAILS